Koneistusta ja kokoonpanoa teollisuuden yrityksille jo vuodesta 1979

Koneistamo Vehviläinen Oy on Loimaalla toimiva koneistukseen keskittynyt alihankintayritys, joka tarjoaa asiakkailleen myös kokoonpanopalveluja.

Valmistamme ja palvelemme

Toimimme alihankintakoneistamona valmistaen asiakkaillemme eri materiaaleista pieniä ja keskisuuria kappaleita sekä yksittäisinä kappaleina että sarjoina. Toimintaamme kuuluu lisäksi varastointi sopimuksen mukaan.

Kehitämme palvelujamme tarjoamalla lähiverkostomme avulla asiakkaillemme koneistuksen lisäksi yhä monipuolisempia palveluja, joita ovat levytyöt, pintakäsittely- ja kokoonpanotyöt sekä hitsaustyöt.

Tuotekehitys ja oma tuote Sentteri

Henkilöstömme asiantuntemus on luonut hyvän pohjan toiminnan ja tuotelaadun kehittämiseen sekä ideoiden syntymiseen. Oman tuotteen, Sentterin, kehittäminen ja testaaminen konepajakäytössä on tuotekehittelyn tulos.

Sentteri on omilla pyörillään liikuteltava keskiöintilaite, jolla keskiöiden teko sujuu muiden työvaiheiden rinnalla, sivutyönä, säästäen tuotantoprosessien läpimenoaikaa.

Luotettava toimija

Yrityksemme erinomainen laatu- ja toimitusvarmuustaso luo pohjan pitkille asiakassuhteille. Tämä mahdollistaa toistuvat vuosisopimukset.